Camping

 

Z-Parkens Camping**

Campa eller bo i stugor vid Vättern i Varamon - Nordens största insjöbad. På området finns bollplaner för bollspel och lekar, servicebyggnad samt kiosk. Varamon, Månvägen, 591 52 Motala. Telefon: 0141-21 11 42, fax: 0141-21 70 42. Öppet 2006: 1/5 - 17/9. Full service: 1/6 - 20/8, klockan 08.00-22.00. Z-Parkens Camping** Z-parken